Connect with us

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, θέλοντας να δείξει τον άνθρωπο που έχει αληθινά πνεύμα Θεού, είπε: «Παν πνεύμα ό ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί έληλυθότα, εκ του Θεού εστί» (Α’ επιστολή Ιωάννου, δ’ – 2).

Δηλαδή, κάθε άνθρωπος που παρουσιάζεται με χάρισμα Πνεύματος, αν ομολογεί όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα ότι ο Ιησούς Χριστός πράγματι σαρκώθηκε και έζησε σαν άνθρωπος φέροντας την ανθρώπινη φύση, αυτός ο άνθρωπος είναι από το Θεό. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Άγιος Ευτυχής.

Σαν γνήσιος μαθητής του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή, απέδειξε περίτρανα στη ζωή του ότι είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Κήρυξε με ανδρεία το Ευαγγέλιο, γκρέμισε πολλούς ναούς ειδώλων, υπέμεινε δαρμούς και κακοπάθησε πολλά χρόνια δέσμιος μέσα στη φυλακή. Κατόπιν τον έριξαν στη φωτιά και μετά στα πεινασμένα θηρία. Επειδή, όμως, ένα από τα θηρία μίλησε με ανθρώπινη φωνή, αλλά και επειδή στη συνέχεια έμεινε αβλαβής από τα υπόλοιπα μαρτύρια, όλοι εξεπλάγησαν. Εξαιτίας, λοιπόν, αυτών των θαυμάτων, τον άφησαν ελεύθερο να γυρίσει στην πατρίδα του Σεβαστή, όπου ειρηνικά παρέδωσε στον Κύριο το πνεύμα του. (Η μνήμη του Αγίου Ευτύχη, επαναλαμβάνεται και στις 30 Μαΐου).

Το μεγάλο προσκύνημα του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς το οποίο ευρίσκεται στα Τσισκιανά Σελίνου εορτάζει την 24η Αυγούστου, ημέρα μνήμης του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε του Εσπερινού. Στον σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο πρόσωπο του εορτάζοντος Αγίου, μάρτυρας των πρώτων Χριστιανικών αιώνων, σημειώνοντας ότι την αυτή την ημέρα συνεορτάζει και ένας άλλος μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος έδρασε επί Τουρκοκρατίας. «Πρώτοι Χριστιανικοί αιώνες-ύστεροι Χριστιανικοί αιώνες, ανέφερε ο Σεβασμιώτατος. Η ίδια Εκκλησία, οι ίδιοι αγώνες, αδιάσπαστη συνέχιση της ζωής της Εκκλησίας. Ο Χριστός παρατεινόμενος εις τους αιώνες. Αυτό είναι η Εκκλησία, αυτό είναι η πίστις μας», σημείωσε ο Σεβασμιώτατος. «Θα διερωτηθούν ίσως κάποιοι, συνέχισε, τι νόημα έχει η κουβέντα αυτή στην σημερινή πραγματικότητα όπου τα πάντα γύρω μας είναι απέλπιδα και αδιέξοδα. Και όμως, έαν θα θελήσομε να δούμε την αλήθεια κατάματα, χωρίς στρουθοκαμηλισμούς, τότε θα πρέπει να παραδεχθούμε, να συνειδητοποιήσομε, ότι κυρίαρχη αιτία όλης αυτής της ζοφερής καταστάσεως είναι ακριβώς το γεγονός ότι απαξιώσαμε, απορρίψαμε, χλευάσαμε, ειρωνευτήκαμε ό,τι εκφράζει ο σημερινά τιμώμενος Ιερομάρτυρας Ευτυχής. Δηλαδή: Το αγωνιστικό φρόνημα, το ασκητικό ήθος, την δύναμη της υπέρβασης. Εμείς αντί όλων αυτών επιλέξαμε την εύκολη λύση, την υπερβολή της κατανάλωσης χωρίς να παράγομε, το περίσσιο, το περιττό και τώρα…… στην προσπάθεια μας να λύσομε το πρόβλημα, έχομε την ψευδαίσθηση πως οι καταγγελτικές κραυγές είναι αρκετές. Όσο δεν συνειδητοποιούμε πως η ελπίδα μπορεί να ανατείλει και πάλι με την αλλαγή στάσης και αντίληψης ζωής, την αυτοκριτική που οφείλει ο καθένας μας να κάνει, τόσο η κατάσταση θα παραμένει αδιόρθωτη», κατέληξε ο Σεβασμιώτατος, ευχόμενος χρόνια πολλά και ευλογημένα στους πολλούς εορτάζοντες που μετείχαν του Εσπερινού.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὡς φοιτητὴς τῶν ἱερῶν Ἀποστόλων, τῆς εὐσέβειας ὑποφήτης ἐδείχθης, καὶ τὴν τοῦ Λόγου σάρκωσιν ἐκήρυξας τρανῶς, ὅθεν ἐνδιέπρεψας, μαρτυρίου τοὶς πόνοις, θαύμασι τῆς πίστεως, βεβαιώσας τὸν λόγον. Ἱερομάρτυς Πάτερ Εὐτυχές, Χριστὸν δυσώπει, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Εὐτυχές· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Advertisement